Tel. 08 1705 0932, 08 5172 8931 E-Mail: baanphuphahomestay@hotmail.com
                        Copy Right Ó  2002-2010  All rights reserved.
Th l En
กิจกรรม (Activities)


ขี่ช้าง
ขี่ช้างชมทัศนียภาพของป่าเขาลำเนาไพร แมกไม้นานาพันธุ์ และร่วมกิจกรรมกับเหล่าบรรดาช้างแสนน่ารัก โดยท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการอาบน้ำให้แก่น้องช้าง พร้อมเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

ล่องแพ
พาท่านล่องแพไปตามสายน้ำที่ไหลเย็น ชมธรรมชาติและวิถีชาวบ้านริมฝั่งลำน้ำ ระทึกใจไปกับการท่องเที่ยวแนวผจนภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักผจนภัยไม่ควรพลาด